Fem un poble de mobilitat sensata i segura

Durant el mes de setembre se celebrarà la setmana europea de la mobilitat amb un seguit d’accions i activitats en molts municipis.
A Montmeló una d’aquestes accions serà la de tallar el tram central de la carretera durant uns dies desviant els vehicles i deixar espai pel passeig i la interacció social.

En el programa de FEM, un fels punts que portàvem era la de que aquest tall es produís durant els caps de setmana durant tot l’any.
Humanitzar i interaccionar socialment en aquest espai convertit en peatonal el considerem clau i el tenim sempre present.
Passejar, jugar, conversar, comprar sense perill pel transit de vehicles.

Aquesta proposta l’hem portar varies vegades a converses i a plens i sempre se’ns diu que no es viable. Segur?, al setembre ho veurem.
La mobilitat també comporta una humanització de l’espai urbà i per tant un us adequat de qualsevol vehicle de rodes i la convivència amb les persones vianants.

Transit de cotxes a velocitats altes, mal aparcats, excessos de fums… bicicletes rodant per voreres, invasió de patinets per carrers peatonals, etc. Es converteix en un maldecap i un perill per la seguretat.

Demanem a tothom que posem de la nostra part per regularitzar aquest comportament i fer de Montmeló un poble de mobilitat sensata i segura.

Cuidem Montmeló i ens cuidarem Nosaltres.

DONES I HOMES CORRESPONSABLES

El passat 8 de març es va commemorar el dia internacional de la dona. Per a la celebració d’aquest dia s’acostumen a programar diferents activitats a nivell municipal, com ara la lectura del manifest institucional. Cada any la regidoria d’Igualtat o l’equip de govern contacta amb nosaltres per la lectura d’una part d’aquest manifest. Aquest contacte acostuma a ser precipitat i gens programat, és a dir, el mateix dia que assisteixes a l’acte t’ho fan arribar, sense saber si hi serem o no a l’acte. Aquest últim any la pandèmia ha modificat el procediment i hi ha actes com aquest que es fan online.

Des de FEM hem manifestat en varies ocasions que la nostra formació considera que aquest acte ha de ser representat per dones i homes de manera igualitària. I així ho hem manifestat. La resposta obtinguda per part de l’Ajuntament és que aquest manifest sempre ha estat llegit per una dona regidora i que no es plantegen cap opció alternativa que pugui ser atesa.

Tenint en compte la resposta, FEM ha decidit no participar en la lectura del manifest del 8 de març 2021. Aquesta forma no ens representa. Hem de caminar cap a una societat igualitària i justa, i això només s’aconsegueix junts, dones i homes. Es evident que no hem evolucionat. Nosaltres pensàvem que el discurs de “les nenes amb les nenes i els nens amb els nens” era una forma del passat. Res més lluny de la realitat, aquest discurs s’acaba imposant.

Creieu que els homes han d’estar exclosos en la lluita per la igualtat entre dona i home? Hem de vetar als homes que volen una societat més igualitària entre dones i homes? Necessitem avançar per poder canviar una societat basada en el patriarcat. Les dones no ens podem quedar com a protagonistes de dos dies a l’any com són el 8 de març i el 25 de novembre.

Definitivament, Fem no entén aquesta postura. No existeix igualtat si seguim en un món amb desigualtats.

“Una persona feminista es aquella que reconeix la igualtat i la plena humanitat en dones i homes (Gloria Esteinen)”.

Resum de les intervencions al ple de gener 2021

Resum ple gener 2021

El ple Municipal ordinari de l’ajuntament de Montmeló es va celebrar telemàticament dimarts 26/1 a les 20h. Us detallem els punts tractats així com el posicionament de FEM Montmeló junt amb la seva argumentació.

 ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • Presa de coneixement pel ple de la renúncia presentada per la senyora marta ibáñez abril a la seva acta com a regidora.
 • Modificació de l’ordenança municipal d’espais públics i civisme relatiu a la zona d’autocaravanes

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • Aprovació expedient de modificació de pressupost 1-2021

Una vegada revisada la proposta de modificació i comentada amb l’equip de govern, veiem que les modificacions presentades no impliquen grans canvis amb el pressupost aprovat a l’anterior Ple, majoritàriament ha sigut per la incorporació dels romanents de crèdit de l’exercici anterior, per cert reclamats des de fa tant temps per poder invertir en el propi municipi, veiem que del total, dels prop de 379 M.  que el gruix de la incorporació de crèdits d’aquest romanent, uns 300.000 € ha anat destinada al capítol VI d’inversions per diferents actuacions, actuacions que moltes d’elles ja estan en procés i per tant s’hauran de liquidar una vegada finalitzades, per tant valorem positivament que aquestes no condicionin el pressupost del 2021 tenint la possibilitat d’incorporar el romanent de l’exercici anterior.

Ara de totes aquestes partides al nostre grup ens agradaria saber, o almenys entendre, tots els pros i contres de destinar prop de 42.000 €., que segurament en seran alguns més, per la realització dels remontables del Carrer Vic amb l’objectiu d’eliminar els semàfors, quin benefici treu la ciutadania amb tema de mobilitat i seguretat?

El posicionament del nostre grup serà a favor de la modificació de pressupost, ara bé ens agradaria poder comentar de la necessitat del dubte exposat anteriorment.

 • Donar compte informes morositat i període mig de pagament del quart trimestre de 2020

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • Aprovació text refós modificació puntual poum subzona 8b3

El posicionament del nostre grup serà a favor, ja que valorem que les condicions que s’han hagut  d’incorporar al document no modifiquen substancialment a l’aprovat ara fa 1 any , el nostre grup continua pensant que es una bona oportunitat tant pel sector com pel municipi de que empreses es vulguin consolidar a Montmeló i més amb els temps actuals possibilitant la creació de nou llocs de treball i l’impuls d’aquesta àrea per properes activitats del tipus terciari.

 • Aprovació conveni urbanístic entre l’ajuntament i els propietaris del sector pm01

Veiem que aquest regula els drets i obligacions de totes les parts, això implica per una part que els propietaris han de realitzar l’execució del sector en els terminis que es contemplen i executar la urbanització prevista en les previsions del POUM, per una altra banda obre la possibilitat de la creació de nous habitatges que permetin donar resposta a la demanda existent a Montmeló, i poder disposar de la cessió anticipada de la nau de Màximo Mor per destinar-la a equipament públic obrint un ventall de possibilitats pel nostre municipi i comarca, com per exemple l’Institut de Química i equipaments municipals reclamats durant anys per la ciutadania, entitats i tècniques i tècnics del consistori.

 Per tant el nostre grup es posiciona a favor d’aquest conveni.

 • Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la junta de govern local des de la darrera sessió.

PRECS I PREGUNTES

 1.  SENYALITZACIÓ DE LA VIAL:     Recordar la senyalització vial al costat del riu(Cr. Verneda del Congost), que ja hem mencionat en anteriors plens per la perillositat que suposa sobretot a primera hora de la matinada i a la nit. Vàreu comentar que hi havia pendent unes obres per condicionar la vial i aquesta franja entrava dins de l’obra, però que si es perllongava faríeu aquesta senyalització.

2.  CERTIFICAT DIGITAL:    En la relació al certificat digital, aquest es pot tramitar online, però cal validació de manera presencial, actualment es realitza sovint per diferents tràmits. Bé, ens hem trobat amb gent que ha trucat a l’Ajuntament i els hi ha dit que aquí no es feia i han anat a Montornès, des d’allà han trucat a la OAC i han comentat que sí es feia. Això vol dir que la informació no està degudament reflexada.

3.  PLA DE SEGURETAT PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA:   Per últim, ens he trobat  a gent preocupada per anar a votar principalment els col·lectius de més risc, ja que d’una banda, els demanem limitar els contactes i d’altra complir amb la seva obligació, qué prioritzem salut o vots? Podriem donar alguna mena de confiança per aquest col·lectiu, i per tothom?

FEM PRESSUPOSTOS 2021

Des de FEM Montmeló volem aprofitar el motiu d’aquest crònica per desitjar-vos una bona entrada d’any 2021, esperant que ens porti salut, feina i encerts per a tothom.

En l’anterior crònica FEM us va presentar quines eren les nostres propostes prioritàries que calia incloure en els pressupostos destinats al curs 2021. 

En el darrer ple de desembre, FEM va votar a favor dels pressupostos presentats pel consistori.

De la mateixa manera que, durant els últims plens, hem anat dient que la dinàmica no era positiva entre l’equip de govern i l’oposició, cal dir que en els darrers mesos hem recuperat la transparència informativa durant les últimes reunions mensuals, encara que continuem defensant que aquestes reunions haurien de ser conjuntes amb la resta de grups amb l’objectiu de reprendre la Junta de Portaveus de l’inici de mandat. Pensem que ha existit una bona predisposició de l’equip de govern a treballar aquest pressupost amb la resta dels grups municipals.

Així doncs, s’ha intentat recollir i integrar la gran majoria de propostes realitzades, encara que amb una mica més de temps no hagués anat gens malament. De totes maneres, continuem pensant que aquesta ha de ser la direcció a prendre per assolir consensos en aquells projectes, punts i decisions importants en benefici de tota la ciutadania. Sempre que la dinàmica sigui aquesta allà ens hi trobaran.

Referent al Pressupost voldríem destacar les propostes del nostre grup, entre elles:

 • L’increment de les partides d’ajuts Socials i Cooperació, de la partida de polítiques d’igualtat,
 • Ajuts al lloguer i la incorporació de les diferents partides extraordinàries per la Covid-19
 • La incorporació del projecte de la nova residència,
 • La barana de protecció del carrer Miquel Biada,
 • La partida per la millora de l’accessibilitat,
 • La urbanització de la Plaça Frederica Montseny,
 • La implantació de sistemes amb tecnologies d’energies renovables i eficiència energètica amb l’objectiu d’assolir equipaments municipals autosuficients i el subministrament a l’enllumenat públic i d’aquesta forma alleugerir la despesa energètica.
 • Incloure, en el manteniment de les piscines, la reparació de la coberta del bar.
 • Mantenir el 100% de la partida de manteniment del camp de futbol, ja que les instal·lacions generals actuals son bastant antigues.
 • La creació d’una partida per ajuda a les entitats per les despeses extraordinàries que puguin tenir derivades de la Covid-19.
 • Destinar una partida per la creació del projecte de rutes històriques locals amb col·laboració del Centre d’Estudis, entitats i els treballs de recerca de Batxillerat.

També volem aprofitar per anomenar algunes de les propostes que no han sigut recollides en aquests pressupostos, però que des de FEM seguirem treballant per incloure-les en els propers pressupostos 2022:

 • Reurbanització del carrer Vilardebò.
 • Creació d’una oficina d’atenció a les Entitats (amb l’objectiu de donar suport tècnic, promoure debats, coordinar activitats, oferir servei de gestoria mancomunada, etc…)
 • Estar pendents de la cessió de la nau de Màximo Mor, on segurament es poden obrir un seguit de possibilitats de cara a nous equipaments i fer possible el centre Àgora, on s’integri el servei d’atenció a les entitats.

I per poder desplegar tots aquests projectes, de ben segur que necessitarem que es compleixi el desig que us anunciavem per aquest 2021: salut, feina i molts encerts.

L’ARRENCADA D’UN NOU CURS

Ha arribat el setembre i amb aquest mes també l’arrencada del nou curs escolar. Aquest curs no serà com els altres, enguany tornem amb el somriure amagat per la mascareta però segur que amb més il·lusió que cap any. Després de sis mesos sense trepitjar l’escola, ni veure als companys i companyes segur que la retrobada serà esperada però no podem oblidar que serà un any on caldrà respectar les 3M: metres, mans i mascareta. D’aquesta manera evitarem contagis i podrem seguir amb aquesta nova normalitat que ens ha tocat afrontar. Si entre totes fem l’esforç estarem cuidant de les persones més vulnerables

També volem fer menció a les entitats que de ben segur us heu hagut d’adaptar a les mesures de seguretat que sanitat ha anat aconsellant i això us haurà fet treballar de valent. Volem reconèixer aquesta feina que sabem que no ha estat gens fàcil, ja que els protocols van variant constantment.

Des de FEM Montmeló estem a la vostra disposició per transmetre els vostres dubtes i suggeriments, així com per mirar de trobar la millor solució i donar resposta als neguits que segur produirà aquesta nova situació. Us podeu adreçar a nosaltres pels formularis que tenim disponibles a en aquest web o per email a info@femmontmelo.cat i estarem encantats d’escoltar-vos i oferir-vos el nostre suport per dur a terme la vostra activitat amb la seguretat més gran possible.  

Aprofitant que el setembre també es celebra el dia mundial sense cotxes a favor de la sostenibilitat volem fer memòria i recordar com durant els mesos de confinament els nivells de contaminació van baixar notablement, la natura va recuperar terreny i els camins estaven més nets de l’habitual. Per això, ara que reprenem gran part de l’activitat hem de prendre consciència i tenir cura dels nostres espais verds i naturals, ja que ens donen l’oportunitat de passejar per ells.

Des de Fem Montmeló també arrenquem un nou curs on els nostres grups de treball continuaran treballant de valent per aportar propostes i solucions per un Montmeló millor, més sostenible, proper a les persones i on viure i conviure sigui tot un plaer. 

Resum d’intervencions al Ple setembre de 2020

El Ple Municipal ordinari de l’ajuntament de montmelo del mes de setembre, celebrat dimarts de manera telemàtica, va portar a aprovació un total de nou punts, incloses tres mocions i l’acta de la sessió anterior.

1- Xifra de gestió del Padró municipal

Unanimitat en l’aprovació de la xifra de gestió del Padró municipal

2- Modificació dels estatuts del CNPL

Unanimitat en l’aprovació de la ratificació

3 – Moció del “Pacto de Teguise

(proposada per Canviem Montmeló i presentada conjuntament per tots els grups polítics): Unanimitat en l’aprovació

Intervenció de Silvia Guerrero de Fem Montmeló

4 – Moció “suficiència financera dels ens locals”

( proposada pel PSC Montmeló i presentada conjuntament per tots els grups polítics). Unanimitat en l’aprovació

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

5- El punt del Compte general de 2019

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló i ERC Montmeló i l’abstenció de Canviem Montmeló i Fem Montmeló

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

6- Aprovació de la Segona modificació pressupostària de 2020

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló i ERC Montmeló i el vot en contra de Fem Montmeló i Canviem Montmeló

No ens cansarem de repetir-ho, però així no!
Considerem que aquesta modificació que es presentava d’uns 753.000 euros era prou important com per poder treballarla amb la resta de grups igual que es va fer amb el pressupost actual i aprovat per unanimitat, no només no s’ha realitzat així, sinó que a més, el document amb la proposta de modificació amb els conceptes i imports per partides se’ns va entregar la nit d’abans, per tant una vegada més tornem a reivindicar que les formes no són les més correctes.

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló


7- Aprovació inicial de modificació del PM04-Escultor Llimona

va tenir el vot favorable de PSC Montmeló, ERC Montmeló i Fem Montmeló i el vot en contra de Canviem Montmeló
Intervenció de Silvia Guerrero de Fem Montmeló

8- Moció de rebuig a la inhabilitació del President Torra

Presentada per ERC Montmeló , va ser aprovada amb el vot favorable d’ @ercmontmelo i Fem Montmeló i l’abstenció de PSC Montmeló i Canviem Montmeló.

En quan aquest punt volem especificar que el nostre vot va ser a favor perquè des de FEM Montmeló creiem en la democràcia i en el respecte pels Drets Fonamentals, i el Dret d’expressió és un d’ells i és per això que la pena imposada ens sembla del tot desproporcionada. De totes maneres, volem aprofitar per denunciar l’ús partidista de tot plegat per part dels partits polítics, pensem que ahir era un dia per tancar files davant l’atac a la Institució, i no sortir en primeres declaracions a demanar eleccions com si el que acabava de passar fos el més normal del món.

Intervenció de Pep Benach de Fem Montmeló

Sentit del vot de FEM Montmeló al Ple de MAIG de 2020

Dimarts 26 de maig es va realitzar la sessió plenària ordinària telemàticament. El contingut total del Ple el podeu consultar a la web de l’Ajuntament i el vídeo el podeu veure al seu canal de Youtube.

Punt 2. Modificació del Reglament Orgànic Municipal – Funcionament del Ple (ROM).

Es va proposar la modificació per tal de permetre l’assistència telemàtica dels regidors quan per causes justificades no puguin assistir a les sessions plenàries.
El nostre vot ha estat a favor de la modificació proposada, pensem que es positiu poder aprofitar les noves tecnologies per facilitar la participació de tots els representants en aquest Plenari, segurament una modificació motivada per les noves circumstàncies derivades de la situació actual on pensem que hem d’aprofitar de forma positiva les noves formes de treball.

Punt 3. Adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP)

La finalitat de l’associació és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua. En el cas de Montmeló, la gestió de l’aigua sempre ha estat pública.

A FEM Montmeló creiem en la política com una eina eficaç per aconseguir un model de gestió municipal proper, honrat i sostenible, per tant, el nostre vot va ser a favor.

Punt 4. Modificació ordenances fiscals

Aquestes modificacions fan referència a dos ajuts al comerç per fer front a la situació actual originada per la Covid19 del pressupost

El Pla d’Acció de FEM recull tot un seguit de propostes d’oportunitat de negoci i ocupació per al petit comerç, entre les persones integrants de FEM hi ha comerciants del municipi que coneixen de primera mà les afectacions de la pandèmia, per tant, el nostre vot ha estat a favor.

Punt 5. Pla d’actuació promoció econòmica

Des de l’inici de la crisi sanitària de la Covid19 s’han pres una sèrie d’accions i mesures per part de l’equip de govern que pensem que moltes d’elles s’han realitzat de forma unilateral sense possibilitar la participació a la resta dels grups, totalment lícit si es vol treballar d’aquesta manera, en altres municipis s’han creat comissions de seguiment de la pandèmia amb reunions telemàtiques diàries amb la resta de formacions amb representació amb l’objectiu de sumar esforços per fer front a la crisi actual. Quin millor moment que aquest per sumar esforços i recursos per fer front a aquesta situació?

El Pla d’Actuació que avui es presenta per poder fer front l’impacte de la crisi sanitària de la Covid19 es un clar exemple del que estem dient. Es va presentar a la resta de grups el passat dimecres durant la Comissió Informativa, deixant fins divendres al migdia per poder-lo revisar i fer les aportacions necessàries per la resta de grups de l’oposició; poc marge per a l’estudi. A FEM pensem que un Pla d’actuació que segurament anirà més enllà d’aquest 2020 hauria de poder-se treballar perquè pugui ser el màxim de consensuat amb la resta de formacions amb l’objectiu de recollir el màxim de propostes que el puguin millorar.

Tot i el poc temps que hem tingut per poder revisar el document i donat que el nostre grup ja havia estat treballant propostes en les reunions prèvies de l’executiva, hem comprovat que moltes de les propostes han estat recollides en el document, i en vam afegir de noves:

En la línia 2 en l’apartat de Bonificacions i Subvencions de tributs que cobra l’Ajuntament.

 • Proposem autoritzar aquells establiments que no tenen terrassa a poder disposar-ne durant aquelles fases en les que no puguin obrir l’interior de l’establiment (sempre i quant sigui possible tècnicament).
 • Proposem subvencionar amb un 10% la instal·lació de proteccions passives a aquells establiments que per la seva peculiaritat no poden ampliar l’espai de terrassa.

NOTA: (pot ser una mesura per evitar el greuge comparatiu amb els que si que poden ampliar espai i així poder permetre mantenir més taules).

En la línia 4. Mesures adreçades a empreses del municipi en general:

 • Proposem publicar a la web municipal una guia d’ajuts d’altres administracions amb l’objectiu de poder orientar i assessorar a les empreses del municipi, on incloguin els links on es poden realitzar els tràmits.
 • Proposem la creació de la “Cistella de Comerç Local”, on poder realitzar la compra mitjançant aplicació on-line en els diferents comerços del municipi i poder recollir la comanda completa en un punt de recollida o la possibilitat d’enviar al domicili.

Aquestes propostes no van tenir cap tipus de resposta per part de l’equip de govern, cap valoració ni positiva ni negativa, fins la mateixa tarda del Ple on ens comuniquen que han estat incloses.

El nostre funcionament és assembleari i de consens i veient, una vegada més, el nou funcionament d’aquest equip de govern que no té en compte l’oposició, el vot del nostre grup estava decidit, no tant pel contingut com per la forma. El vot de FEM Montmeló ha estat en contra.

Però tot i així esperem tal i com es va dir a la Comissió Informativa que es tracta d’un document obert a possibles modificacions, pensem que pot ser una bona oportunitat de reprendre la bona entesa i dinàmica de treball per poder arribar al màxim de consensos amb la resta de grups de l’oposició, no només en aquest document sinó en tots aquells que tindrem en un futur, com pot ser el Pla d‘Actuació de Mandat on entomem les paraules que va realitzar el Sr. Alcalde durant el Ple de constitució, “esperem que per la seva elaboració tenir l’oportunitat de dialogar i debatre sobre els principals temes i qüestions relacionats en els programes de les diferents formacions”.

Precs i preguntes

Demanem si es possible el tall de l’Avinguda de Pompeu Fabra per reservar aquest espai per la mobilitat de la ciutadania durant el temps que durin les fases de tornada a la normalitat.

La resposta a la nostra pregunta ha estat negativa, ja que no es considera que la zona indicada tingui suficient teixit comercial com per necessitar tallar-la al trànsit.

S’ha pensat convocar al Consell de Poble en els propers dies?, pensem que un Consell que agrupa a entitats, a ciutadania de Montmeló amb experiència, actors socials i econòmics, segurament tenen molt a dir sobre la situació de la crisi sanitària.

L’alcalde respon que en el moment de la declaració de l’estat d’alarma s’estava treballant en l’aprovació del Reglament de Participació i aquest serà el primer pas per reactivar, també, el Consell de Poble.

SENTIT DEL VOT DEL GRUP MUNICIPAL FEM AL PLE D’ABRIL de 2020

Dijous 30 d’abril es va realitzar la sessió plenària extraordinària, la primera que es va fer telemàticament condicionada per la situació d’emergència sanitària provocada per la ciris del coronavirus. El contingut total del Ple el podeu consultar a la web de l’Ajuntament i el vídeo el podeu veure al seu canal de Youtube.

Punts 1, 2 i 3. Canvis en el Cartipàs.

Els tres primers punts del Ple van tenir a veure amb les modificacions del cartipàs municipal derivats del pacte entre el PSC-CP i ERC-AM. El parer del nostre grup ja el vam expressar en el comunicat, on ja dèiem que ens costa esbrinar les causes, les raons, els motius que han fet precipitar aquests fets. És obvi que aquest pacte aporta “majoria absoluta” al plenari i “estabilitat” a l’equip de govern i podria ser justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a la bona entesa, cal remarcar l’esforç, per part de totes les forces amb representativitat, de treballar de forma diferent, de dialogar, escoltar i debatre els diferents temes aportats als plens, a les comissions de treball i així poder aprovar reglaments, ordenances i els pressupostos municipals.

Punt 4. Mesures adoptades per fer front al Covid-19

Tot i que aquest punt no concreta cap votació, el nostre grup va voler fer alguns comentaris respecte a la gestió del COVID-19 al nostre municipi.

 1. Trobem encertat que el comitè coordinador estigui format principal i majoritàriament per tècnics de l’Ajuntament, és el més adient per garantir que les mesures preses al llarg d’aquest període siguin les més correctes ja que estan basades en els coneixements professionals de tots els agents actuants. I, en aquest sentit, els volem felicitar per la seva gran tasca.
 2. Però lamentem que davant aquesta situació de crisi sanitària no ens hagin volgut involucrar en el treball comú i compartit vers la nostra ciutadania, tal i com ens hem ofert, i la participació hagi estat relegada només a ser informats, tot i que de vegades els canals no han estat els més adients, com ara les xarxes.

Una prova més d’aquest canvi d’actitud de l’equip de govern que ens fa veure que la bona entesa i la mà estesa, ha canviat. Tot i això nosaltres treballem i treballarem per el nostre poble perquè es el nostre tarannà.

Punt 6. Modificació del pressupost.

Entenem que es tracta d’una modificació coherent per les necessitats del moment però una vegada més lamentem no haver participat en aquesta modificació .

Un nou exemple de que entrem en una nova situació on les necessitats i les maneres de fer han canviat, esperem i desitgem que només sigui per la complexitat de la situació actual i que l’equip de govern torni a treballar perquè les decisions del futur de Montmeló siguin el màxim de consensuades i recullin el màxim de sensibilitats possibles, des de l’inici d’aquesta crisis pensem que això no s’ha donat.

Però FEM no vol ser un obstacle vista la necessitat d’incorporar crèdits extraordinaris per fer front a les despeses en concepte d’ajuts per la Covid-19, i en aquest sentit, el nostre grup es va abstenir. Estem d’acord amb el contingut però no amb les formes.

Punt 7. Modificació ordenances 1 i 27

El nostre grup va votar a favor d’aquesta modificació, la modificació de l’ordenança 1 queda molt més recollit i limitat la bonificació fins a un 50% de la quota del IBI durant 5 anys a qui realment vulgui fer una instal·lació d’aprofitament energètic, incorporant sobretot aquest mínim del 50% de la seva despesa energètica anual.

I referent a l’ordenança fiscal 27 està clar que s’ha d’adaptar i preparar les quotes del Casal d’Estiu per si es pot arribar a portà a terme.

Punt 10. Modificació parcial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

Arribats a aquest punt, la nostra regidora va voler fer esment al funcionament assembleari de la nostra formació i la generació de debat provocat per aquest tema, si bé cadascú de nosaltres té una visió personal, es respecten, consideren i es tenen en compte els criteris i arguments d’aquelles persones que estan designades a treballar en la matèria.

El nostre vot va ser en contra de la modificació del reglament i les raons del nostre vot és que no ens agrada ni el FONS ni, novament, la FORMA d’aquesta modificació:

Arribats a aquest punt del Ple es va obrir un debat on, a banda, de no deixar-nos respondre degudament, es va posar en entredit el funcionament de la nostra formació política i, fins i tot, de la jerarquia entre les persones que en formem part. Per aquesta raó la nostra regidora ha fet un vídeo explicatiu de la nostra posició contrària a aquesta modificació. Aquest vídeo el podeu trobar en aquest enllaç i a la nostra web.

Precs i preguntes

I, per acabar, constatem dos nous exemples de la manera de fer de l’equip de govern. Ens assabentem de la suspensió de la Festa Major a través de les xarxes de l’Ajuntament, la única comunicació prèvia que tenim és que s’està treballant per veure què es podrà fer; la distribució de les mascaretes als infants del municipi, a través d’un missatge de whatsapp.

Des de FEM seguirem treballant per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Montmeló. La regeneració política i la participació ciutadana són la millor manera de preservar la transparència a les nostres institucions. Nosaltres hi serem sempre, si compten amb nosaltres, hi aportarem el millor de cadascun dels nostres associats, sinó hi compten ho denunciarem i farem sentir la nostra veu i la dels nostres associats a cadascun dels mitjans que tinguem a l’abast.

Comunicat referent al pacte de govern de l’Ajuntament de Montmeló entre els grups municipals del PSC i ERC

Tal i com es va fer públic pels mitjans de comunicació el passat dimarts dia 7 d’abril, els grups municipals del PSC i ERC han acordat signar un pacte per la governabilitat de l’Ajuntament de Montmeló pel que resta de legislatura, des de FEM Montmeló Opció Municipal volem comunicar el següent:

A què ve aquest pacte ara?

Tota la ciutadania de Montmeló confinada a casa i ens assabentem d’un pacte de govern entre els grups del PSC i ERC.

Certament una opció i decisió ben lícita,… però ara? En aquesta situació tant crítica?

Ens costa esbrinar-ne les causes, les raons, els motius que han fet precipitar aquests fets.

Creiem que aquest pacte trenca la bona entesa que s’ha tingut fins ara.

Argumentar que aquest pacte aporta “majoria absoluta” al plenari i “estabilitat” podria ser justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a la bona entesa… ja fa gairebé 10 mesos de les passades eleccions municipals i cal remarcar l’esforç, per part de totes les forces amb representativitat, de treballar de forma diferent, de dialogar, escoltar i debatre els diferents temes aportats als plens, a les comissions de treball i així poder aprovar per unanimitat ordenances i pressupostos.

Després d’aquest pacte costarà donar crèdit a les paraules del cap del govern dient que continuaran treballant perquè les polítiques de Montmeló siguin el màxim de consensuades i recullin el màxim de sensibilitats possibles.

També ens costa creure en les paraules del nou 1r tinent d’alcalde referides a que “primer son les persones mes enllà de les idees” i que “si no estàs en el govern és més difícil incidir-hi”.

Doncs des de FEM sempre hem cregut que una altra manera de fer és possible.

Aquesta és justament la proposta que FEM va fer a l’inici per poder fer més governable aquesta legislatura, confrontar els programes de les diferents formacions, consensuar els punts forts de cadascú per tal de sumar, per tal d’arribar a acords i propostes on la majoria de la ciutadania s’hi pugui sentir còmode, fomentant per davant de tot la participació i la transparència per davant dels interessos polítics, tal com queda recollit en el pla d’acció de FEM.

Ens reafirmem , calia fer-ho ara i d’aquesta manera?

Proposta de mesures econòmiques i fiscals de resposta a la situació d’emergència generada pel covid-19

Aquests és el paquet de mesures econòmiques i fiscals de resposta a la situació d’emergència generada pel covid-19 que des de Fem Montmeló hem fet arribar al govern local per donar resposta a les necessitats que sorgiran un cop superada aquesta crisi sanitària.

PAQUET-DE-MESURES-ECONÒMIQUES-I-FISCALS-DE-RESPOSTA-A-LA-SITUACIÓ-D

ACTUALITZACIÓ

Afegim el decret d’alcaldia “Mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’activitat econòmica” amb la incorporació d’algunes mesures proposades per Fem Montmeló

Si continues utilitzant aquest lloc acceptes l'ús de galetes. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar